Ansökan om anstånd med studiestart

Läs detta först

Anstånd med studiestart innebär att man skjuter upp studiestarten till en senare termin för en utbildning man är antagen till. Studierna får inte ha påbörjats.

För att bli beviljad anstånd med studiestart ska särskilda skäl kunna anges och styrkas med intyg. Anstånd kan ges för högst 18 månader om det inte finns starka skäl för en längre tid.

Särskilda skäl kan vara sociala eller medicinska, gälla vård av barn, värnplikt, civilpliktstjänstgöring, vissa typer av anställningar i Försvarsmakten, studentfackliga uppdrag, eller röra uppskjuten ledighet enligt Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I undantagsfall kan man ta hänsyn även till andra skäl. Läs mer i Malmö universitets antagningsordning.

Scanna in eller fotografera av intygen och ladda upp dem i ansökan. Om du behöver komplettera din ansökan i efterhand, ska du skicka in handlingarna enligt de instruktioner som ges i det mejl du får när du har skickat in din ansökan.

  Startsidan Nästa