Ansökan om antagning till senare del av program

Läs detta först

Om du redan har läst kurser som motsvarar kurser som ges inom ramen för ett program som ges vid Malmö universitet, kan du söka och ha möjlighet att bli antagen till senare del av program. Du måste uppfylla behörighetskraven för programmet.

Hanteringen av ansökan till senare del av program kan skilja sig mellan olika utbildningar. Du bör därför innan du ansöker kontakta fakulteten som ger programmet för få information om vad som gäller för just det program du är intresserad av.

Sista ansökningsdag är 15 april för utbildningsstart på hösten och 15 oktober för utbildningsstart på våren. Handläggning påbörjas inte förrän efter dessa datum. För sent inkomna ansökningar handläggs endast i mån av tid och tillgång till studieplatser. Ansökningar som har kommit in i rätt tid handläggs alltid först.

Om de tidigare studierna har genomförts på annat lärosäte än Malmö universitet, ska du i ansökan bifoga resultatintyg som visar dina avklarade poäng samt kursplaner och utbildningsplaner för genomgången utbildning. Handlingarna kan scannas in eller fotograferas av och laddas upp i ansökan. Om du behöver komplettera din ansökan i efterhand, ska du skicka in handlingarna enligt de instruktioner som ges i det mejl du får när du har skickat in din ansökan.

Handlingar i ansökan

Följande handlingar ska bifogas din ansökan:

Läs mer om antagning till senare del av program i Malmö universitets antagningsordning, avsnitt 5.5.

  Startsidan Nästa