Ansökan om antagning till senare del av program

Läs detta först

Om du redan har läst kurser som motsvarar kurser som ges inom ramen för ett program som ges vid Malmö universitet, kan du söka och ha chans att bli antagen till senare del av program. Du måste uppfylla behörighetskraven för programmet. När din ansökan är färdigbehandlad, kommer beslutet att skickas till den mejladress du har angett i ansökan.

För information om behörighetskrav för det program du är intresserad av, gå in på Hitta vad du vill studera.

Sista ansökningsdag är 15 april för utbildningsstart på hösten och 15 oktober för utbildningsstart på våren. Handläggning påbörjas inte förrän efter dessa datum. För sent inkomna ansökningar handläggs endast i mån av tid och tillgång till studieplatser. Ansökningar som har kommit in i rätt tid handläggs alltid först.

Tidigare studier vid annat lärosäte

Om de tidigare studierna har genomförts på annat lärosäte än Malmö universitet ska du i ansökan ladda upp handlingar enligt nedan. Handlingarna kan vara inskannade eller avfotograferade.

Läs mer om antagning till senare del av program i Malmö universitets antagningsordning, avsnitt 5.5.

  Startsidan Nästa