Ansökan om antagning till senare del av program

Läs detta först

Om du redan har läst kurser som motsvarar kurser som ges inom ramen för ett program som ges vid Malmö universitet, kan du ansöka om att bli antagen till en senare termin av programmet. Din tidigare utbildning kan ha genomförts på Malmö universitet och/eller annat lärosäte i Sverige eller utlandet.

Du måste uppfylla behörighetskraven för programmet. För information om behörighetskrav för det program du är intresserad av, gå in på Sök utbildningar.

När din ansökan är färdigbehandlad, kommer beslutet att skickas till den mejladress du har angett i ansökan.

Sista ansökningsdag är 15 april för utbildningsstart på hösten och 15 oktober för utbildningsstart på våren. Handläggning påbörjas inte förrän efter dessa datum.

Tidigare studier vid annat lärosäte

Om de tidigare studierna har genomförts på annat lärosäte än Malmö universitet ska du i ansökan ladda upp handlingar enligt nedan. Handlingarna kan vara inskannade eller avfotograferade.

Läs mer om antagning till senare del av program i Malmö universitets antagningsordning, avsnitt 5.5.

  Startsidan Nästa