Antagning till senare del av program

Ansökan om antagning till senare del av program på Odontologiska fakulteten finns på Odontologiska fakulteten.

Om du redan har läst kurser som motsvarar kurser som ges inom ett program på Malmö universitet, kan du ansöka om att bli antagen till en senare termin av programmet. Dina tidigare studier kan ha genomförts på Malmö universitet och/eller på annat svenskt eller utländskt lärosäte. Du måste ha godkänt betyg på kurser som minst motsvarar termin 1 på programmet du ansöker till. Du måste också uppfylla behörighetskraven för programmet.

För information om behörighetskrav för det program du är intresserad av, gå till Sök utbildningar.

Datum för ansökan till senare del av program varierar mellan olika fakulteter. Du behöver därför ta reda på vilken fakultet som ger den utbildning du vill söka. Informationen finns på Sök utbildningar.

Ansökan till senare del av program kan vara något av följande:

 • Byte till ett program på Malmö universitet från ett program på annat lärosäte. Du måste ha godkänt betyg på kurser som minst motsvarar termin 1 på programmet du ansöker till.
 • Återupptagande av studier på ett program på Malmö universitet som du inte har slutfört.
 • Byte av programinriktning.
 • Byte av andra-/tredjeämne eller fördjupningsämne inom programinriktning (gäller vissa utbildningar på Fakulteten för lärande och samhälle).
 • Byte mellan ettårig och tvåårig variant av ett masterprogram.
 • Byte till programstudier efter att ha läst en eller flera av programmets kurser som fristående.
Dokument som ska bifogas i ansökan

Om du söker med meriter från ett annat lärosäte, ska du bifoga nedanstående intyg i din ansökan. Det är viktigt att du bifogar alla nödvändiga handlingar i din ansökan.

Intygen kan fotograferas av eller scannas in och ska laddas upp i din ansökan.

Tillåtna filformat är pdf, jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, txt, rtf. Ta aldrig bort eller ändra filändelsen. En fil får vara högst 20MB.

 • Utbildningsplaner för program som du har påbörjat på annat lärosäte.
 • Resultatintyg för avslutade (godkända) kurser.
 • Kursplaner för avslutade (godkända) kurser.
 • Kursplaner för kurser som du har påbörjat men inte kommer att ha avslutat innan terminsstart för det program du söker till.
 • Om dina meriter är från ett utländskt lärosäte, måste du även visa att du har avklarat gymnasieutbildning som motsvarar svensk grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet till det program du söker till.
 • Om du inte är svensk medborgare behöver du bifoga vidimerad kopia av pass, uppehållstillstånd eller annan dokumentation som visar om du är avgiftsbefriad eller inte.