Polisiärt arbete

Detta gäller Polisprogrammet och fristående kurser som ges på Enheten för polisiärt arbete.

Du kan anmäla studieavbrott eller ansöka om studieuppehåll.

Om du är antagen till en fristående kurs (ej Polisprogrammet) och har tackat ja till en studieplats men behöver skjuta upp studiestarten, kan du ansöka om anstånd med studiestart.

Polisiärt arbete
Odontologiska fakulteten

Gäller Tandläkar­utbildning, Tandhygienistutbildning och Tandtekniker­utbildning. För övriga utbildningar på Odontologiska fakulteten, kontakta fakultetens studieadministration.

Du kan anmäla studieavbrott, ansöka om studieuppehåll eller antagning till senare del av program. Om du är antagen och har tackat ja till en plats på något av programmen men behöver skjuta upp studiestarten, kan du ansöka om anstånd med studiestart.

Odontologiska fakulteten
Studieavbrott

Studieavbrott innebär att du avbryter studierna och avsäger dig din studieplats.

Du behöver logga in med ditt dator-ID för att anmäla studieavbrott.

Läs mer
Studieuppehåll

Ett studieuppehåll är ett tillfälligt uppehåll i studierna som du ansöker om på förhand.

Du behöver logga in med ditt dator-ID för att ansöka om studieuppehåll.

Läs mer
Anstånd med studiestart

Du kan ansöka om anstånd om du har blivit antagen och tackat ja till en plats på en utbildning men inte har möjlighet att påbörja den.

Läs mer
Antagning till senare del av program

Om du redan har läst kurser som motsvarar kurser som ges inom ett program på Malmö universitet, kan du ansöka om att bli antagen till en senare termin av programmet.

Läs mer