Blankettwebben

Antagning till senare del av program

Du kan ansöka om att bli antagen till senare del av program om du redan har genomgått utbildning som motsvarar delar av programmet.
Läs mer och ansök om antagning till senare del av program

Anstånd med studiestart

Om du har blivit antagen till en utbildning och tackat ja men inte kan påbörja utbildningen, kan du ansöka om anstånd med studiestart.
Läs mer och ansök om anstånd med studiestart

Studieuppehåll och studieavbrott

Logga in med ditt dator-ID för att ansöka om studieuppehåll eller anmäla studieavbrott.


Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, e-post och telefonnummer för att korrekt kunna behandla din ansökan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att få ett underlag för att kunna fatta korrekta beslut om studieuppehåll, anstånd med studiestart och antagning till senare del av program eller genomföra en korrekt handläggning av anmälan om studieavbrott.

Inkomna ansökningar/anmälningar betraktas som allmänna handlingar och bevaras i enlighet med svensk lag. Eventuellt utlämnande av uppgifter sker endast efter sekretessprövning.

Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Datainspektionen.